Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

merni uređaj

Циљеви и задаци

Овај техничар управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина (енг. CNC – Computer Numerical Control). Реч је процесу производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине. Израђује се геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега се прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини.

motor

Шта после?

После завршене школе ученици могу да се запосле у разним производним погонима опремњеним ЦНЦ технологијама. Такође им се пружа могућност даљег школовања (машински, технички, информатички, економски, менаџмент…).

Техничар за комјутерско управљање је занимање будућности. Повезује познавање опште машинских знања, са познавањем технологија обраде на компјутерски управљаним струговима и глодалицама.

Tabela_12

Наставни план

Опште образовни, стручни и изборни предмети

Scroll to Top