Саобраћајно – техничка школа ‘’12.фебруар” има близу 900 ученика који се образују у две области и то у области саобраћаја три профила Техничар друмског саобраћаја, Техничар за логистику и шпедицију и Возач моторних возила, а у области машинство и обрада метала седам образовних профила: Машински техничар моторних возила, Машински техничар за компјутерско конструисање, Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина и Техничар за роботику на четвртом степену и на трећем Механичар моторних возила и Механичар грејне и расхладне технике и Аутомеханичар.

        Школа се налази у комплексу техничких школа и факултета а у непосредној близини Меморијалног комплекса логора ‘’12. фебруар”. 

       Школска зграда има три нивоа на око 7000м2. У приземљу се налазе учионице за извођење теоријске наставе, кабинет за моторна возила, две фискултурне сале, кабинет за дијагностику, механичарска радионица, библиотека и неколико службених просторија за руководство и административно особље школе. На спратовима су савремено опремљени кабинети за климатизацију, саобраћај, практичну наставу, четири рачунарска кабинета, кабинет за моделирање, роботику, простор за пријем родитеља , наставничка канцеларија и свечана сала и учионице за теоријску наставу.

Škola 12 februar

Почетак рада

      Почетак рада Саобраћајно – техничке школе „12. фебруар” датира од 1948—1949. године када је Генерална дирекција Савезне металне индустрије при Министарству тешке индустрије донела одлуку о формирању средње школе за потребе тада младе нишке привреде. Нишки Народни лист, данашње Народне новине, је објавио 28. августа 1948. информацију под насловом „У Нишу се отвара металска индустријска школа”. Школа је почела са радом октобра 1948. године под називом Индустријска школа металне струке при Ливници и фабрици машина Јастребац. 

      Радна организација под називом Школа ученика у привреди је основана 15. септембра 1952. и обухватала је Индустријску школу металне струке заједно са Школом ученика у привреди при Фабрици дувана и делом Градске ниже стручне школе мешовите струке. Од 1953. године школа носи име народног хероја Иве Лоле Рибара, а од 30. априла 1955. назив „Школа за ученике у привреди Иво Рибар Лола”. 

      Трансформацијом школства 1969. године се формира Машински школски центар „Вељко Влаховић” и Машинско–техничка школа. Овај центар је расформиран 1981—1982. и формира се Техничка школа „12. фебруар”, као и школе „Станко Пауновић” (данашња Машинска школа) и Машинско–техничка школа (Прва техничка школа „Милутин Миланковић”). Средња стручна школа Ниш је основана Одлуком Владе Републике Србије о изменама Одлуке о мрежи јавних школа 9. августа 2018. и Одлуком о оснивању Средње стручне школе у Нишу и укидању Прве техничке школе „Милутин Миланковић” и Техничке школе „12. фебруар” у Нишу. 

     Решењем МПНТР РС број 022-05-00001/2022-03 од 24.06.2022.године школа мења назив од 1.9.2022. године у Саобраћајно – техничка школа „12.фебруар“.

Scroll to Top