Техничар друмског саобраћаја

Организација превоза путника и робе, регулисање и безбедност у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње.

Обавезна је обука вожње за Б категорију!

put

Возач мотроних возила

Ученици стичу знања и вештине потребне за одржавање и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса, специјалних возила), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, саобраћајне психологије, основа путева, улица, паркиралишта, транспорта путника и робе, транспортног права и друго.

Обавезна је обука ''Б'' и ''Ц'' категорије!

automobil

Техничар за логистику и шпедицију

Ако желите атрактивно и перспективно занимање , ако желите стручно образовање размислите и одлучите . Ако желиш у будућности да се бавиш шпедитерским и логистичким пословима, пословима организације осигурања и царињења робе, контроле робе,складиштења и руковање робом, оптимизацију превозних јединица током превоза робе, добродошао на саобраћајни смер за логистику и шпедицију.

Logistika
Scroll to Top