Аутомеханичар

Dualno

Циљеви и радни задаци

У току школовања ченици се оспособљавају да се баве: техничким одржавањем возила, поправком и одржавањем главних склопова и делова, системом за хлађење, карбуратором, пумпом високог притиска, уређајима за паљење смеше и електричним уређајима на мотору, механизмом за управљање, спојницама, мењачима степена преноса, погонским мостом и зглобним преносницима, системом за ослањање, точковима и пнеуматицима, системом за кочење и др.

Дијагностика кварова на савременом BOSCH уређају у школској радионици.

popravka

Шта после?

Запошљавање у ауто сервисима, предузећима, установама, трговинама ауто делова, оснивање сопствене аутомеханичарске радионице или продавнице ауто делова, доквалификација (на пример за Машинске техничаре моторних возила, преквалификација, једногодишња специјализација…)

За ученике образовног профила Аутомеханичар постоји могућност обуке вожње и полагање за ”Б” категорију у самој школи.

Tabela_14

Наставни план

Опште образовни, стручни и изборни предмети.

Scroll to Top