Техничар друмског саобраћаја

put

Циљеви и радни задаци

Oрганизацијa превоза путника и робе, регулисање и безбедност у друмском саобраћају, стационарни саобраћај, одржавање возила, познавање моторних возила, решавање проблема у саобраћају, чиниоци у области саобраћајне психологије као превенција од удеса, савладавање савремених захтева транспорта, принципа и законитости регулисања друмског саобраћаја, принципи и методе које могу да повећају квалитет у организацији саобраћајне производње.

Обавезна је обука вожње за Б категорију!

automobil

Шта после?

Посао у саобраћајним предузећима, полицији, општинама, предузећима за изградњу путева, организацијама које се баве техничким прегледом возила, свим предузећима која у свом возном парку поседује више возила за сопствене потребе, послови диспечера, одржавање техничке исправности возила, контролисање документације, послови представништва, заступања и осигурања возног парка, регистрације возног парка, контрола безбедности саобраћаја, послови отправника аутобуса и израда реда вожње, послови у предузећима комуналних делатности, у туристичким агенцијама, у организацијама такси службе и ауто школа, послове инспекције саобраћаја у органима управе, приватни бизнис.

Tabela_19
Scroll to Top