Техничар грејне и расхладне технике

klima

Циљеви и радни задаци

Посао механичара грејне и расхладне технике је одржавање и руковање постројењима и инсталацијама грејања, климатизације и расхладних уређаја.

Tabela_13

Наставни план

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима.

Практична настава се организује у школи, предузећима, радионицама и сервисима.

 

Scroll to Top