Техничар грејања и климатизације

prozor

Циљеви и радни задаци

Циљ стручног образовања за квалификацију техничара грејања и климатизације је оспособљавање ученика за извођење, екплоатацију и одржавање инсталација грејања, хлађења, проветравања и климатизације.

 

klima

Шта после?

Ученици школовањем за ово ѕанимање стичу потребна знања и вештине за одржавање машина, постројења и апарата за:

Загревање просотра у зимском периоду; Хлађење простора у летњем периоду; Вентилацију; Одржавање релативне влажности ваздуха; Влажење ваздуха у зимском периоду и сушење (одвлаживање) у летњем; Одржавање потребног нивоа чистоће ваздуха и многих других…

Tabela_11

Наставни план

Опште образовни, стручни и изборни предмети.

Scroll to Top