Машински техничар за компјутерско конструисање

matična ploča

Неки од циљева и радних задатака

Овај профил је намењен ученицима који воле разне машине, механизме и уређаје, а пре свега компјутере. Циљ учења у трајању од 4 године је оспособљавање ученика за тачан, прецизан, креативан и самосталан рад у виду разних прорачуна, моделирања делова, креирања техничких цртежа на на рачунарима, као и стицања других вештина и знања у широком подручју машинства и обраде метала.

Израда делова на 3D штампачу.

Razvojna ploča

Шта после?

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.
Такође, овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.

пројектовање машинских делова и склопова.

Tabela_17

Наставни план

Опште образовни, стручни и изборни предмети.

Scroll to Top