Машински техничар моторних возила

popravka

Неки од циљева и радних задатака

Школовањем за ово занимање ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи у специјализованом кабинету у школи, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

обука за возача Б категорије.

automehaničar

Шта после?

Овим образовним профилом ученици се обучавају и прате савремене токове у погледу мотора и моторних возила и као такви имају велику могућност запошљавања и приватног бизниса.
Такође, ученицима се пружа могућност даљег школовања на многим факултетима: Машински, Електронски, Саобраћајни, Електротехнички и многи др. као и на бројним високим и вишим школама.

обука за возача Б категорије.

Tabela_16

Наставни план

Опште образовни, стручни и изборни предмети.

Scroll to Top