Возач моторних возила

automobil

Циљеви и радни задаци

Ученици стичу знања и вештине потребне за одржавање и основне поправке моторних возила (аутомобила, камиона, аутобуса, специјалних возила), знања из безбедности и регулисања у саобраћају, саобраћајне психологије, основа путева, улица, паркиралишта, транспорта путника и робе, транспортног права и друго.

Обавезна је обука ''B'' и ''C'' категорије!

popravka

Шта после?

Професионални возач у превозничким фирмама: транспорт робе, превоз путника, медицинска возила, комунална возила, такси, војска, или оснивање и рад у сопственој превозничкој фирми или Доквалификација за стицање образовања у четворогодишњем трајању; специјализација (возач специјалиста или возач инструктор…)

 

Стиче се и почетна квалификација за ЦПЦ лиценцу!

Tabela_18
Scroll to Top