Списак комисија за ванредне ученике 
Испитна питања и остали материјали за ванредне ученике 
Распоред испита 

Распоред пријављивања и полагања испита за ванредне ученике на преквалификацији, доквалификацији и специјализацији:

ИСПИТНИ РОК ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПОЛАГАЊЕ
НОВЕМБАРСКИ 30.10. – 1.11.2023.г. од 06.11.2023.
ЈАНУАРСКИ 09.- 11.01.2024.г. од 15.01.2024.
МАРТОВСКИ 27. – 28.02.2024.г. од 04.03.2024.
МАЈСКИ 08. – 09.05.2024.г. од 13.05.2024.
АВГУСТОВСКИ 08. – 10.08.2024.г. од 15.08.2024.

           Према Правилнику о испитима, ученик може да пријави највише 5 (пет) испита у једном испитном року по једном разреду. Ученик је дужан да пријаве испита врши благовремено у предвиђеним роковима.

           Право на полагање завршног, односно матурског испита, се стиче када ученик положи све испите предвиђене наставним планом, по посебном распореду.

           Француски језик, немачки језик и руски језик се полажу САМО у јануарском, мајском и августовском испитном року.

                                                   НАПОМЕНА – У ЈЕДНОМ ДАНУ МОГУЋЕ ЈЕ ПОЛАГАТИ САМО ЈЕДАН ИСПИТ!!!

 

Уплате вршити искључиво на жиро-рачун школе: 

840-31302845-09

ПОЗИВ НА БРОЈ:

97-2668717040174231700
Scroll to Top