Финансијски извештаји

2024. 

Финансијски план јавних набавки

Финансијски план за 2024. годину

Измена финансијског плана за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину

2023. 

Финансијски план јавних набавки

Финансијски план за 2023. годину

Прва измена финансијског плана за 2023. годину

Друга измена финансијског плана за 2023. годину

Трећа измена финансијског плана за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

ГФИ

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

Scroll to Top