Уплате за пријаву испита вршити искључиво на жиро-рачун школе: 

840-31302845-09

ПОЗИВ НА БРОЈ:

97-2668717040174231700
Scroll to Top