Обавештења

Obavestenja

Jавно достављање информација од јавног значаја Петру Павловском

У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС), на огласној табли Саобраћајно-техничке школе „12. фебруар“ у Нишу, дана 21.03.2024.године објављен је Одговор на захтев за приступ информацији од јавног значаја, које је захтевао...
Read More
Scroll to Top