popravka

Машински техничар моторних возила

Школовањем за ово занимање ученици стичу теоријска и практична знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, начину функционисања, правилној експлоатацији, одржавању, као и о основним елементима аутоматизације.

У практичном делу који се изводи у специјализованом кабинету у школи, ученици ће моћи да раде и обучавају се на најсевременијем уређају за аутодијагностику на моторним возилима.

Обука за возача Б категорије.

matična ploča

Машински техничар за компјутерско конструисање

Овај профил је намењен ученицима који воле разне машине, механизме и уређаје, а пре свега компјутере. Циљ учења у трајању од 4 године је оспособљавање ученика за тачан, прецизан, креативан и самосталан рад у виду разних прорачуна, моделирања делова, креирања техничких цртежа на  рачунарима, као и стицања других вештина и знања у широком подручју машинства и обраде метала.

Израда делова на 3Д штампачу.

merni uređaj

Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина

Овај техничар управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина. Реч је процесу производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине. Израђује се геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега се прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини.

Рад на ЦНЦ масини.

robot

Техничар за роботику

Ученици овог образовног профила стичу основна знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботских система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.

Ученици кроз вежбе науче да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним компонентама (сензорима, камерама…)

Упознавање са роботиком.

klima

Техничар грејања и климатизације

Циљ стручног образовања за квалификацију техничара грејања и климатизације је оспособљавање ученика за извођење, екплоатацију и одржавање инсталација грејања, хлађења, проветравања и климатизације.

Ученици школовањем за ово занимање стичу потребна знања и вештине за одржавање машина, постројења и апарата за:

Загревање простора у зимском периоду;
Хлађење простора у летњем периоду;
Вентилацију;
Одржавање релативне влажности ваздуха;
Влажење ваздуха у зимском периоду и сушење.

Одржавање машине и апарата.

automehaničar

Аутомеханичар

Овај техничар управља обрадним процесима савремених, компјутерски управљаних машина – ЦНЦ машина. Реч је процесу производње машинских делова на машинама код којих компјутер управља кретањем радних органа машине. Израђује се геометријски модел машинског дела на компјутеру и на основу њега се прави програм потребан за обраду на ЦНЦ машини.

Дијагностика кварова на савременом БОШ уређају у школској радионици.

prozor

Механичар грејне и расхладне технике

Посао механичара грејне и расхладне технике је одржавање и руковање постројењима и инсталацијама грејања, климатизације и расхладних уређаја.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима.
Практична настава се организује у школи, предузећима, радионицама и сервисима.

Настава се одвија у учионицама и посебно специјализованим кабинетима.

motor

Механичар моторних возила - дуално образовање

По завршетку школовања, механичар моторних возила ће бити обучен да:

дијагностификује и отклања неисправности на моторном возилу механичким путем;
дијагностификује и отклања неисправности на моторном возилу уз помоћ дијагностичког уређаја;
сервисира возила у експлоатацији;
Ученици и ученице током прве године стичу практична знања у школској радионици, у другој години проводе два дана, а у трећој години три дана недељно на практичној настави у компанији или аутосервису који сарађује са школом.

Обука за возача Б категорије.

Scroll to Top